Darbų sauga įmonėje

darbų saugaDarbdavys, įdarbinantis bent vieną darbuotoją, privalo jam sudaryti sveikatai saugias ir nekenksmingas sąlygas, tai yra pasirūpinti darbų (darbo) sauga, nepriklausomai nuo įmonės, įstaigos ar organizacijos ekonominės veiklos rūšies. Darbdavys dėl laiko resursų ar kvalifikacijos stokos nevisada tinkamai sugeba tuo pasirūpinti. Tačiau įstatymų įgyvendinimas ir administracinė atsakomybė taikoma visiems be išimties. Tam, kad būtų užtikrinta darbuotojų sauga ir sveikata darbovietėse, galima kreiptis į tokias paslaugas teikiančias įmones. Šiose įmonėse dirba darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai, turintys tinkamą kvalfikaciją teikti paslaugas visomis susijusiomis temomis. Šios įmonės ruošia dokumentaciją pagal Lietuvoje galiojančius įstatymus ir poįstatyminius teisės aktus. Priklausomai nuo klientų įmonės veiklos, išnagrinėja darbo vietas, ruošia darbų saugos ir sveikatos instrukcijas, gaisrinės saugos instrukcijas, konsultuoja įsirenginėjant patalpas, atstovauja darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybą. Papildo, keičia įmonės darbuotojų saugos ir gaisrinės saugos dokumentus, pagal įstatymų pakeitimus. Taip pat kartu su darbdaviu įvertina atliekamų darbų pavojus, sudaro darbuotojams išduodamų asmens apsauginių priemonių sąrašą, atlikę rizikos faktorių darbo vietoje analizę. Organizuoja profesinės rizikos vertinimą įmonėje, parengia planą, atlieka matavimus, apklausas, įvertina rizikos priimtinumą, rengia rizikos šalinimo (mažinimo) planą. Priklausomai nuo aptarnaujamos įmonės poreikių, darbuotojų saugos specialistai gali instruktuoti įmonės darbuotojus apie darbuotojų saugą ir sveikatą bei gaisrinę saugą. Atliekami įvadiniai ir periodiniai (kas metai laiko) instruktažai. Taip pat, kliento pageidavimu, gali būti sudaromas darbuotojų sveikatos tikrinimo grafikas, periodiškai informuojant darbdavį, kada kuriam darbuotojui reikia pasitikrinti sveikatą. Priklausomai nuo aptarnaujamos įmonės veiklos rūšies, darbuotojų atliekamų darbų, gali būti organizuojami papildomi mokymai, pavyzdžiui, krovos darbų, dirbantiems su cheminėmis medžiagomis ir panašiai. Po mokymų ir instruktažų atliekama darbuotojų atestacija, siekiant patikrinti ar darbuotojas įgavo reikiamų žinių saugiai atlikti darbus, kuriuos turės dirbti įmonėje. Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai, su kuriais sudaryta sutartis, dalyvauja valstybinės darbo ar priešgaisrinės saugos inspekcijos patikrų metu. Įmonėje įvykus nelaimingam atsitikimui, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai aiškinasi aplinkybes, padeda įforminti įvykį, pildyti reikiamus dokumentus, dalyvauja tyrime.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Current ye@r *